השתלמות מקצועית 29.1

השתלמות מקצועית למנהלות משאבי אנוש ורווחה בארגון