הלביאה שבך, מתנדבות פרוייקט קשרים, מועצת מודיעין 25.6.14