מנהיגות - מהלכה למעשה

אנו נדרשים להפגין מנהיגות כמעט בכל דבר במהלך חיינו.
איך את/ה מוביל את חייך באופן אישי, משפחתי, חברתי ועולמי.
לבחירה שלך יש השפעה וכח גדול לכוון את חיינו ליותר הצלחה וברכה.
 

נעסוק במרכיבי מנהיגות ערכית:

  • אחריות, דוגמא אישית
  • בניית חזון, דרך והובלה.
  • מצוינות וטיפוח הסובבים אותך
  • מנהיגים בתנ"ך,
  • מנהיגות במצבי קיצון
  • כלים ותרגילים לפיתוח יכולות ועוד...